Palvelumuotoilu on tärkeä menestyksen tekijä liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Eurowear erikoistuu palvelumuotoiluun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Business enkelinä ja mentorina olen osallistunut lukuisiin startupeihin, josta on tullut mahtavia. Autan mielelläni uutta yritystäsi pystyyn, olen mukaan kehitys- ja uudistumisvaiheessa. Olisi mielessäsi yrityksen kasvu tai kansainvälistyminen, autan sinua eteenpäin.

Palvelumuotoilu keskittyy asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti. Palvelumuotoilun avulla pyritään luomaan asiakkaille parempia palvelukokemuksia ja lisäämään yrityksen kilpailukykyä. Palvelumuotoilussa käytetään useita eri menetelmiä, kuten käyttäjätutkimuksia, prototypointia ja palvelupolun kartoitusta. Tavoitteena on tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja kehittää palveluita, jotka vastaavat näitä tarpeita mahdollisimman hyvin.

Liiketoiminnan kehittäminen puolestaan tarkoittaa yrityksen liiketoimintastrategian parantamista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä. Liiketoiminnan kehittämisessä pyritään usein kasvattamaan yrityksen myyntiä, tehostamaan toimintaa ja parantamaan kannattavuutta.

Palvelumuotoilulla ja liiketoiminnan kehittämisellä on monia yhtymäkohtia. Palvelumuotoilun avulla voidaan löytää uusia tapoja parantaa palveluita ja kehittää liiketoimintaa. Esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja palveluiden kehittäminen käyttäjälähtöisesti voi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja kasvattamaan myyntiä. Palvelumuotoilun avulla voidaan myös kehittää uusia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Liiketoiminnan kehittämisessä voidaan käyttää palvelumuotoilun menetelmiä, jotta yritys voi löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää nykyistä liiketoimintaa. Esimerkiksi käyttäjätutkimusten avulla voidaan tunnistaa uusia markkinamahdollisuuksia tai kehittää olemassa olevia palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Palvelumuotoilun ja liiketoiminnan kehittämisen yhdistäminen voi auttaa yritystä luomaan parempia palvelukokemuksia, erottumaan kilpailijoistaan ja kehittämään liiketoimintaansa pitkällä aikavälillä.

Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen

Yrityksen perustaminen ja startup konsepti

Yrityksen perustaminen ja startup-konsepti

Onko sinulla loistava liikeidea tai oletko rohkea moniosaaja, joka haluaa löytää oman juttunsa? Autan sinua rakentamaan mahtavaa tarinaasi. Selvitämme yhdessä yrityksen perustamisessa tärkeitä asioita, kuten liiketoimintasuunnitelma, rahoitus, henkilöstö ja markkinointi. Rakennamme huikean konseptin yrityksellesi.

Startup-konsepti on uuden yrityksen perustamisen lähestymistapa, jossa pyrimme löytämään innovatiivisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa nopeasti. Startup-yritykset ovat usein teknologiayrityksiä, jotka keskittyvät uusien teknologioiden kehittämiseen ja/tai soveltamiseen eri toimialoilla. Jos tavoitteenasi on perustaa tällaisen yrityksen, pyrimme houkuttelemaan riskipääomaa sijoittajilta ja kasvamaan yrityksesi nopeasti.

Startup-konseptin rakentamisessa me painotetaan usein ketteryyttä, nopeaa iteratiivista kehitystä ja kokeilukulttuuria. Panostamme vahvasti innovaatioon ja kasvuun jo alkuvaiheessa. Generoimme ideoita ja pyrimme nopeasti testaamaan erilaisia toteuttamistapoja ja liiketoimintamalleja sekä oppimaan näistä kokeiluista. Näin yrityksesi voi nopeasti kehittää ja sopeuttaa tuotteitaan tai palveluitaan vastaamaan asiakkaasi tarpeita.

Yritystoiminnan uudistuminen ja innovatiiviset digitaaliset palvelut

Onko tavoitteenasi saavuttaa kilpailukyvyn ja vahvistaa yrityksesi asemaa markkinoilla? Yritystoiminnan uudistuminen on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämisen ja kilpailukyvyn saavuttamisen ja säilyttämisen näkökulmasta. Yrityksesi on pysyttävä ajan tasalla muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja pyrittävä hyödyntämään uusia teknologioita, trendejä ja markkinamahdollisuuksia.

Yritystoiminnan uudistuminen voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden kehittämistä, uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa, toiminnan tehostamista tai digitalisaation hyödyntämistä. Tavoitteena on löytää uusia tapoja tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja parantaa yrityksesi kannattavuutta.

Yritystoiminnan uudistuminen vaatii usein rohkeutta ja kykyä muuttaa toimintatapoja ja ajattelutapaa. Se voi myös edellyttää investointeja ja resurssien uudelleen kohdentamista. Operatiivisesti ja kustannustehokkaasti autamme sinua kartoittaa, mitä  uusia mahdollisuuksia uudistuminen voi avata yrityksellesi.

liiketoiminnan uudistuminen ja innovatiiviset digitaaliset palvelut
Eurowear kestävän kasvun ratkaisut ekologinen t-paita

Kestävän kasvun ratkaisut

Eurowear tarjoaa sinulle keinoja ja työkaluja, joilla yrityksesi voi kasvaa pitkäjänteisesti, ottaen huomioon taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden. Kestävä kasvu edellyttää yritykseltäsi vastuullisuutta, innovaatioita ja pitkäjänteistä strategiaa, mutta samalla se vahvistaa asemaasi ja kilpailukykyä markkinoilla tarjoten asiakkaillesi aitoa lisäarvoa.

Tässä muutamia esimerkkejä meidän kestävän kasvun ratkaisuista:

  1. Kiertotalous: autamme kehittämään talousjärjestelmää, jossa materiaalit ja resurssit pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti ja välttämään niiden hukkaan heittämistä. Jätteistä uudeksi palveluksi -palvelumme avulla löydämme sinulle keinon hyödyntää kierrätettyjä raaka-aineita ja suunnitella uusia palveluita hukkaan heittämistä sijaan. Sivuvirroista tulovirroiksi -palvelumme on tarkoitettu tehokkaaseen zero-waste -menetelmällä toteutettuun materiaalien käyttöön.

  2. Digitaalinen transformaatio: autamme sinua säästämään aika-, raha- sekä henkilöresurssejä digitalisoinnilla. Kehitämme yrityksellesi ja autamme ottamaan käyttöön digitaalisia teknologioita ja ratkaisuja esimerkiksi automatisoimalla prosesseja, parantamalla tietoturvaa, parantamalla työn tehokkuutta ja tekemällä päätöksiä paremman datan perusteella. Digitaaliset ratkaisumme auttavat yritystäsi pienentämään hiilijalanjälkeään esimerkiksi vähentämällä matkustamista tai käyttämällä etätyöskentelyä.

  3. Vastuullisuus: autamme yritystäsi parantamaan vastuullisuuttaan kestävän kehityksen mukaisesti vähentämällä hiilijalanjälkeään, parantamalla työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta tai kumppanoimalla vastuullisten toimijoiden kanssa. Vastuullisuuden saavuttua autamme myös osoittamaan sitä ja tehdä siitä kilpailuedun, joka houkuttelee asiakkaita, sijoittajia ja muita sidosryhmiä.

  4. Innovatiiviset liiketoimintamallit: luomme yrityksellesi innovatiivisia liiketoimintamalleja, jotka ovat kestävämpiä ja kattavat laajemman asiakasryhmän. Esimerkkejä ovat kiertotalouspohjaiset liiketoimintamallit tai palvelumallit, joissa tuotteiden sijaan tarjotaan palveluita.

Strateginen tulevaisuudentutkimus ja ennakointi

Strateginen tulevaisuudentutkimus ja ennakointi ovat menetelmiä, joiden avulla pyrimme hahmottamaan tulevaisuuden kehityskulkuja ja arvioimaan erilaisia tulevaisuuden skenaarioita juuri sinun yrityksellesi. Näiden menetelmien tarkoituksena on auttaa sinua valmistautumaan tulevaisuuden muutoksiin ja kehittämään strategioita, jotka ottavat huomioon tulevaisuuden mahdollisuudet ja riskit.

Toteutamme yrityksellesi monitieteellisen tutkimuksen, jossa yhdistetään eri alojen tietoa ja asiantuntemusta. Keräämme monipuolista tietoa tulevaisuuteen liittyvistä trendeistä, muutoksista, haasteista ja mahdollisuuksista sekä tunnistamme ja analysoimme niitä. Tämän tiedon avulla kehitämme ennusteita tulevasta kehityksestä ja arvioimme erilaisia tulevaisuuden skenaarioita sekä niiden todennäköisyyksiä ja seurauksia.

Strategisen tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin avulla autamme sinua kehittämään pitkän aikavälin strategioita ja päätöksiä, jotka ottavat huomioon tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Ne voivat auttaa myös tunnistamaan tulevaisuuden markkinoiden ja kilpailutilanteen mahdollisuuksia ja uhkia, ja auttavat sinua kehittämään kilpailukykyisiä strategioita, uusia tuotteita, palveluita sekä liikeideoita.

Christina Saks strateginen tulevaisuudentutkimus ja ennakointi

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous