Käyttöehdot

Eurowear Oy:n käyttöehdot käyttäjälle ja palveluntarjoajalle.

Yleistä

Käyttöehdot koskevat Eurowear Oy:n (myös ”palveluntarjoaja” tai ”Yritys”) palvelua (myös ”palvelu”). Palvelun omistaa Eurowear Oy.

Palvelun käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä. Palvelu on kohdistettu siitä kiinnostuneille yritys- ja henkilöasiakkaille.

Käyttäjän vastuu

 • Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua palvelun ohjeiden mukaisesti.
 • Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja palvelun ja muuttamaan viivytyksettä mahdolliset virheelliset tiedot.
 • Käyttäjä hyväksyy palvelua koskevat ehdot.
 • Käyttäjä hyväksyy Eurowear Oy:n tekemät asiakkuuteensa liittyvät muutokset.
 • Käyttäjä vastaa Eurowear Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista.

Palveluntarjoajan vastuu

 • Palveluntarjoaja vastaa kaikesta verkkosivustolla esitettävästä sisällöstä.
 • Palveluntarjoaja vastaa siitä, että kaikki verkkosivustolla esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.
 • Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa, päivittää ja korjata verkkosivuston sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
 • Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä palvelua koskevasta informaatiosta.
 • Palveluntarjoaja vastaa kaikista sille kertyvistä asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.
 • Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa palvelun tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Palvelun immateriaalioikeudet

Kaikki verkkosivustolla esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Evästeiden käyttö

Verkkosivustossa käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla tarjotaan asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Tietosuoja ja tietojen käsittely

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Palveluntarjoajan keräämistä ja tallentamista asiakastiedoista voi tarvittaessa lukea lisää rekisteriselosteesta.