Monthly Archives: heinäkuu 2022

Hyvät ihmissuhteet ovat fyysisen ja henkisen terveyden perusta

hyvät ihmissuhteet edistävät terveyttä

Mitä tarvitaan mahtavaan elämään? Hyvät ihmissuhteet ovat fyysisen ja henkisen terveyden perusta. Kymmenet tutkimukset ovat osoittaneet, että syvillä sosiaalisilla suhteilla on lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia terveyteen. Ihmisillä, joilla on hyvät suhteet perheeseen, ystäviin ja työkavereihin, on tutkitusti vähemmän terveysongelmia. Hyvät ihmissuhteet tuovat elämään iloa ja turvaa. Parhaimmillaan ihmissuhteet edistävät hyvinvointia, tuovat elämään sisältöä ja […]