Tag Archives: kestävä liiketoiminta

Miksi kestävä kasvu ja uudistuminen kannattavat?

Kestävä kasvu ja uudistuminen Eurowear Oy

Kestävä kasvu ja uudistuminen ovat nousseet viime aikoina entistä merkittävimmiksi teemoiksi liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Mutta miksi sijoittaminen kestävään kasvuun ja uudistumiseen kannattaa? Viime aikoina kestävä kasvu ja uudistuminen ovat nousseet keskiöön useista syistä. Ensinnäkin, kasvava ympäristötietoisuus ja ilmastokriisin tiedostaminen ovat lisänneet painetta yrityksille ja yhteiskunnalle toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja luonnonvarojen ehtyminen ovat […]